بازاریابی و فروش

هزار و 676 جلد کتاب در طرح تابستانه کتاب به فروش رفت

ناصر نبی زاده زاده در گفت وگو با خبرنگاران اظهار کرد: 10 کتابفروشی در خراسان جنوبی در طرح تابستانه کتاب شرکت کردند که از این تعداد 9 کتاب فروشی در بیرجند و یک کتاب فروشی در فردوس بودند.

16 دی 1397

خرید 165 هزار تن گندم از کشاورزان رزنی، 14 مرکز خرید فعال است

خبرنگاران - گروه استان ها: بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده بیش از 70 درصد جمعیت شهرستان رزن در بخش کشاورزی مشغول فعالیت هستند و افزایش فراوری محصولات کشاورزی با رونق سفره کشاورزان این شهرستان ارتباط مستقیم دارد.

12 مهر 1397